TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Lumisolutions Oy
Ajurintie 2, 03100 Nummela
FI27002639
Tel: 010 5817 860
Email: info@lumisolutions.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Markus Narva
Ajurintie 2, 03100 Nummela
Tel: 010 5817 860
Email: info@lumisolutions.fi

 

Rekisterin nimi:

Lumisolutions Oy verkkosivuston asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään verkkosivustollamme rekisteröityjen asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tietojen käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta sekä suomalaisista yritysrekistereistä (ytj.fi).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkosivuston tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Asiakastietoihin on pääsy vain Lumisolutions Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Sivuston järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Asiakas voi itse päättää kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä.

Sivuillamme on käytössä Google Analytics-seuranta

LumiCompin sivuilla on käytössä Google Analytics-kävijäseuranta. Google Analytics on yleisesti käytössä internetsivustoilla. Sen avulla analysoimme anonyymisti ja tilastollisesti kävijöiden määriä seuraavia tietoja:

    • Käyttäjän IP-osoite ja selaintyyppi
  • Käyttäjän toimien ja session kulun tai pituuden seuraaminen verkkosivullamme
  • Mistä verkko-osoitteesta ja miltä palvelimelta käyttäjä on tullut
  • Mistä verkkotunnuksen kautta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Lisätietoa palvelusta löydät osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics. Halutessasi voit estää palvelun käytön.