HYVINVOINNIN PUOLESTA

HYVINVOINNIN PUOLESTA

HYVINVOINNIN PUOLESTA

ANTIBAKTEERINEN VALAISTUS

ANTIBAKTEERINEN VALAISTUS

ANTIBAKTEERINEN VALAISTUS

LUMINATOR
VALAISIMET
IHMISELLE
LUMINATOR
VALAISIMET
IHMISELLE
LUMINATOR
VALAISIMET
IHMISELLE

LUMINATOR TUOTEPERHE

Antibakteerinen valaistus – hyvinvoinnin puolesta. 

HYVINVOINTI EDELLÄ

LumiNator-valaisimien tuoteperhe kehitettiin ratkaisemaan valaistusta hyvinvointi- ja terveysnäkökulmasta.

Tuotekehityksen tuloksena syntyi kolme tuotesarjaa:

  • antibakteerinen valo – puhdistava
  • terveysvaikutteinen – aurinkomainen 
  • ihmislähtoinen – älykäs
  •  

LUMINATOR TUOTEPERHE

LUMINATOR TUOTEPERHE

Antibakteerinen valaistus – hyvinvoinnin puolesta. 

HYVINVOINTI EDELLÄ

HYVINVOINTI EDELLÄ

LumiNator-valaisimien tuoteperhe kehitettiin ratkaisemaan valaistusta hyvinvointi- ja terveysnäkökulmasta.

Tuotekehityksen tuloksena syntyi kolme tuotesarjaa:

    • antibakteerinen valo – puhdistava
    • terveysvaikutteinen – aurinkomainen 
    • ihmislähtoinen – älykäs

HYVINVOINNIN PUOLESTA

HYVINVOINNIN PUOLESTA

HYVINVOINNIN PUOLESTA

LUMINATOR VALAISIMET

LUMINATOR VALAISIMET

LUMINATOR VALAISIMET

PUHTAUTTA
NÄKYVÄLLÄ
VALOLLA

PUHTAUTTA
NÄKYVÄLLÄ
VALOLLA
PUHTAUTTA
NÄKYVÄLLÄ
VALOLLA

LUMINATOR X

ANTIBAKTEERINEN VALAISTUS

LumiNator-valaisimet hyvinvoinnin puolesta.

LumiNator X-sarjan valaisimet on kehitetty torjumaan bakteeripatogeenejä ja partikkeleita mikrobitasolla näkyvällä antibakteerisella valolla. 

PUHDISTUKSEN UUSI AIKAKAUSI

Antibakteerinen valaistus – mitä se tarkoittaa? 

Antibakteerinen valaistus hyödyntää valon 405nm aallonpituuden aiheuttaman fotodynaamisen prosessin vaikutuksia eliminoida mikrobilajikkeita, kuten bakteereja ja sieniperäisiä itiöitä.

LUMINATOR X

LUMINATOR X

ANTIBAKTEERINEN VALAISTUS

ANTIBAKTEERINEN VALAISTUS

LumiNator-valaisimet  hyvinvoinnin ja terveyden puolesta. 

LumiNator X-sarjan valaisimet on kehitetty torjumaan bakteeripatogeenejä ja partikkeleita mikrobitasolla näkyvällä antibakteerisella valolla. 

PUHDISTUKSEN UUSI AIKAKAUSI
PUHDISTUKSEN UUSI AIKAKAUSI

Antibakteerinen valaistus – mitä se tarkoittaa? 

Antibakteerinen valaistus hyödyntää valon 405nm aallonpituuden aiheuttaman fotodynaamisen prosessin vaikutuksia eliminoida mikrobilajikkeita, kuten bakteereja ja sieniperäisiä itiöitä.

hYVINVOINNIN PUOLESTA

LUMINATOR VALAISIMET

BAKTEERIT
VALOLLA
KURIIN

BAKTEERIT
VALOLLA
KURIIN
BAKTEERIT
VALOLLA
KURIIN

Escherichia coli -bakteerin selviytymisprosentit eri testausajalla. Tuloksia on verrattu referenssiin jokaisen aikapisteen kohdalla.

Staphylococcus aureus -bakteerin selviytymisprosentit eri testausajalla. Tuloksia on verrattu referenssiin jokaisen aikapisteen kohdalla.

VIRALLINEN
RAPORTTI

ANTIBAKTEERINEN VALAISINSARJA

Antibakteerinen valaistus – hyvinvoinnin puolesta.

LumiNator X-sarjan antibakteeriset ominaisuudet – valaisimien kyky torjua bakteeripatogeenejä mikrobitasolla tehokkaasti – perustuu valon fotokatalyyttisiin ominaisuuksiin.

TUTKIMUSRAPORTTI

LumiNator X-sarjan valaisimista laadittu tuore raportti osoittaa valaisimien tehokkuuden bakteerienpatogeenien torjumisessa. 

Escherichia coli -bakteerin selviytymisprosentit eri testausajalla. Tuloksia on verrattu referenssiin jokaisen aikapisteen kohdalla.

Escherichia coli -bakteerin elviytymisprosentit eri testausajalla. Tuloksia on verrattu referenssiin jokaisen aikapisteen kohdalla.

Staphylococcus aureus -bakteerin selviytymisprosentit eri testausajalla. Tuloksia on verrattu referenssiin jokaisen aikapisteen kohdalla.

Staphylococcus aureus -bakteerin selviytymisprosentit eri testausajalla. Tuloksia on verrattu referenssiin jokaisen aikapisteen kohdalla.

VIRALLINEN
RAPORTTI
VIRALLINEN
RAPORTTI

ANTIBAKTEERINEN VALAISINSARJA

ANTIBAKTEERINEN VALAISINSARJA

Antibakteerinen valaistus – hyvinvoinnin ja terveyden puolesta. 

LumiNator X-sarjan antibakteeriset ominaisuudet – valaisimien kyky torjua bakteeripatogeenejä mikrobitasolla tehokkaasti – perustuu valon fotokatalyyttisiin ominaisuuksiin.

tutkimusraportti
tutkimusraportti

LumiNator X-sarjan valaisimista laadittu tuore raportti osoittaa valaisimien tehokkuuden bakteerienpatogeenien torjumisessa. 

hYVINVOINNIN PUOLESTA

hYVINVOINNIN PUOLESTA

hYVINVOINNIN PUOLESTA

Valaistus ja palautuminen
Valaistus ja palautuminen
Valaistus ja palautuminen

MIELIALA

Emme ole robotteja

Henkisen hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeä tiedostaa, miten merkittävä rooli asianmukaisella valaistuksella on toiminnallisessa viitekehyksessä.

NÄKÖAISTI

Silmien suojaus

Keinotekoiselle valolle altistuminen on arkipäivää monelle nykyaikaisessa työympäristössä työskentelevälle, mutta niiden haittavaikutukset ovat edelleen epäselviä.

KESKITTYMINEN

Olosuhteet

Optimaaliset olosuhteet keskittyä työtehtäviin käsittää kaikki osa-alueet ja niiden monet tekijät, mitkä yhdessä - kokonaisvaltaisesti muodostavat toimintaympäristön.

PALAUTUMINEN

Uupumus

Aivot ovat jatkuvan rasituksen kohde puhuttaessa nykyaikaisen työympäristön, kuten esim. avokonttorin tuottamien ärsykkeiden aiheuttamasta väsymyksestä.

HYVINVOINNIN PUOLESTA

Valaistus ja palautuminen

MIELIALA

Emme ole robotteja

Henkisen hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeä tiedostaa, miten merkittävä rooli asianmukaisella valaistuksella on toiminnallisessa viitekehyksessä.

NÄKÖAISTI

Silmien suojaus

Keinotekoiselle valolle altistuminen on arkipäivää nykyaikaisessa työympäristössä, mutta niiden haittavaikutukset ovat edelleen epäselviä.

KESKITTYMINEN

Olosuhteet

Optimaaliset olosuhteet keskittyä työtehtäviin käsittää kaikki osa-alueet ja niiden monet tekijät, mitkä yhdessä muodostavat ko. toimintaympäristön.

PALAUTUMINEN

Uupumus

Aivot ovat jatkuvan rasituksen kohde puhuttaessa nykyaikaisen työympäristön, kuten esim. avokonttorin tuottamien ärsykkeiden aiheuttamasta väsymyksestä.

HYVINVOINNIN PUOLESTA

HYVINVOINNIN PUOLESTA

HYVINVOINNIN PUOLESTA

Valaistus ja palautuminen
Valaistus ja palautuminen
Valaistus ja palautuminen

MIELIALA

Emme ole robotteja

Henkisen hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeä tiedostaa, miten merkittävä rooli asianmukaisella valaistuksella on toiminnallisessa viitekehyksessä.

NÄKÖAISTI

Silmien suojaus

Keinotekoiselle valolle altistuminen on arkipäivää monelle nykyaikaisessa työympäristössä työskentelevälle, mutta niiden haittavaikutukset ovat edelleen epäselviä.

KESKITTYMINEN

Olosuhteet

Optimaaliset olosuhteet keskittyä työtehtäviin käsittää kaikki osa-alueet ja niiden monet tekijät, mitkä yhdessä - kokonaisvaltaisesti muodostavat toimintaympäristön.

PALAUTUMINEN

Uupumus

Aivot ovat jatkuvan rasituksen kohde puhuttaessa nykyaikaisen työympäristön, kuten esim. avokonttorin tuottamien ärsykkeiden aiheuttamasta väsymyksestä.

HYVINVOINNIN PUOLESTA

LUONNOLLINEN

hYVINVOINNIN PUOLESTA

hYVINVOINNIN PUOLESTA

LUMINATOR VALAISIMET

LUMINATOR VALAISIMET

IHMISELLE
VALOSTA
VOIMAA
IHMINEN
VALOSTA
VOIMAA
IHMINEN
VALOSTA
VOIMAA

LUMINATOR SUN

LUONNOLLISESTI

LumiNator Sun tuotteissa valon spektri on mahdollisimman lähellä auringonvaloa.

Luonnonmukaista valoa

LumiNator Sun sarja on biologisesti turvallinen ja niiden valo on miellyttävää päivittäisessä käytössä.

LUMINATOR SUN

LUMINATOR SUN

LUONNOLLISESTI
LUONNOLLISESTI

LumiNator Sun tuotteissa valon spektri on mahdollisimman lähellä auringonvaloa.

Luonnonmukaista valoa
Luonnonmukaista valoa

LumiNator Sun sarja on biologisesti turvallinen ja niiden valo on miellyttävää päivittäisessä käytössä.

HUMAN
CENTRIC
LIGHTING
HUMAN
CENTRIC
LIGHTING

HUMAN CENTRIC LIGHTING

HUMAN CENTRIC LIGHTING

INHIMILLISESTI
INHIMILLISESTI

Ihmislähtöinen valaistus – ihmisen luontaisen vuorokausirytmin tukemista älykkäällä valaistuksella. 

Valosta energiaa
Valosta energiaa

Värilämpötilaa säätämällä toimintaympäristössä voidaan työskentelyä tai opiskelua piristää lisäämällä viileämpisävyistä valoa työpäivän aikana. 

Ihmiskeskeisellä valaistuksella voidaan edistää hyvinvointia erityisesti heidän kohdalla, jotka viettävät päivänsä keinovalaistuissa sisätiloissa.

hYVINVOINNIN PUOLESTA

IHMISLÄHTÖINEN

HUMAN
CENTRIC
LIGHTING

HUMAN CENTRIC LIGHTING

INHIMILLISESTI

Ihmislähtöinen valaistus – ihmisen luontaisen vuorokausirytmin tukemista älykkäällä valaistuksella. 

Valosta energiaa

Värilämpötilaa säätämällä toimintaympäristössä voidaan työskentelyä tai opiskelua piristää lisäämällä viileämpisävyistä valoa työpäivän aikana. 

Ihmiskeskeisellä valaistuksella voidaan edistää hyvinvointia erityisesti heidän kohdalla, jotka viettävät päivänsä keinovalaistuissa sisätiloissa.

UUDEN AJAN PUHTAUTTA
UUDEN AJAN PUHTAUTTA
UUDEN AJAN PUHTAUTTA

Fotokatalyyttinen puhdistus

Fotokatalyyttinen puhdistus

Fotokatalyyttinen puhdistus

FOTOK
ATALYY
TTINEN

FOTOK
ATALYY
TTINEN

FOTOK
ATALYY
TTINEN

Puhuttaessa mikroskooppisen pienistä partikkeleista, kaksi tärkeintä tekijää ovat Van der Waalsin voimat yhdessä elektrostaattisen varauksen kanssa.

NANOPINNOITE

FOTOKATALYYTTINEN ILMANPUHDISTUS

Titaanidioksidi molekyylistä mikrokiteytyneet nanopartikkelit tuottavat mikrobeille vahingollisia radikaaleja happiyhdisteitä. 

Titaanidioksidin fotokatalyysin kautta avautuu mahdollisuuksia hajottaa ympäristömyrkkyjä ja haitallisia mikro-organismeja sekä puhdistaa ilmaa ja vettä.

PINNAT PUHTAAKSI NANOPINNOITTEILLA

Aineet ja esineet käyttäytyvät usein mikroskooppisessa ja nanoskooppisessa, alle mikrometrin mittakaavassa aivan toisin kuin makroskooppisessa maailmassa. 

Puhuttaessa mikroskooppisen pienistä partikkeleista, kaksi
tärkeintä tekijää ovat Van der Waalsin voimat yhdessä
elektrostaattisen varauksen kanssa.

Puhuttaessa mikroskooppisen pienistä partikkeleista, kaksi tärkeintä tekijää ovat Van der Waalsin voimat yhdessä elektrostaattisen varauksen kanssa.

NANOPINNOITTEET

NANOPINNOITTEET

FOTOKATALYYTTINEN ILMANPUHDISTUS

FOTOKATALYYTTINEN ILMANPUHDISTUS

Titaanidioksidi molekyylistä mikrokiteytyneet nanopartikkelit tuottavat mikrobeille vahingollisia radikaaleja happiyhdisteitä. 

PINNAT PUHTAAKSI NANOPINNOITTEILLA

PINNAT PUHTAAKSI NANOPINNOITTEILLA

Aineet ja esineet käyttäytyvät usein mikroskooppisessa ja nanoskooppisessa, alle mikrometrin mittakaavassa aivan toisin kuin makroskooppisessa maailmassa. 

UUDEN AJAN PUHTAUTTA
UUDEN AJAN PUHTAUTTA
UUDEN AJAN PUHTAUTTA

Antimikrobiset kalvot

Antimikrobiset kalvot

Antimikrobiset kalvot

ANTI
MIKRO
BINEN

ANTI
MIKRO
BINEN

ANTI
MIKRO
BINEN

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet ja tehokkuus MRSA-bakteerin eliminointiin.  

Kuvassa: Kuparin antibakteeristen ominaisuuksien ylivertaisuus suhteessa muihin pintamateriaaleihin. 

Kuvalähde: United States Environmental Protection Agency (US EPA)

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet tarkoittavat sitä, että bakteerit ja virukset kuolevat kuparipinnalla.

Kuvassa havainnollistettu mitä tapahtuu, jos bakteeri päätyy kuparipinnalle. Se elää siinä korkeintaan muutaman tunnin. 

Kuvalähde: Drs. Grass, Kevin, Rensing, and Saliaz courtesy of the Copper Development Association

ANTIMIKROBINEN
KUPARIPINTA

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet estävät bakteereja leviämästä. 

PROAKTIIVINEN VALINTA 'UUDEN NORMAALIN' EDESSÄ

Post-COVID aikakauden kynnyksellä on tärkeää kartoittaa erilaisia tapoja ennalta ehkäisevään toimintaan. 

Antimikrobinen kalvo suojaa pintoja muodostaen antibakteerisen kosketuspinnan sinne missä tartuntapinnat kohtaavat ihmisen.

Kuparin käyttö erilaisten kosketuspintojen materiaalina on yksi keino tautia aiheuttavien bakteerien ja virusten leviämisen ehkäisyssä.

KARANTEENI ARKIPÄIVÄISESSÄ ELÄMÄSSÄ

”Monet kansainväliset tutkimusryhmät ovat tulleet siihen tulokseen, etteivät bakteerit ja virukset viihdy kuparipinnalla.” 

Puhtaan kuparin ja kuparia sisältävien metalliseosten käyttö olisi suotavaa esim.  kaiteissa ja ovenkahvoissa eli kohteissa, missä pinnat altistuvat paljon ihmisten kosketukselle.

On hyvä tiedostaa, että kuparin laajamittaisempi käyttö virusten ja bakteerien leviämisen torjunnassa on vasta aluillaan. 

”Suomessa aiheeseen on paneuduttu esimerkiksi Satakunnan Ammattikorkeakoulun hiljattain toteuttamassa HYGTECH-hankkeessa.”

”Myös Helsingin yliopistollinen keskussairaala on testannut kuparisten pintojen toimivuutta päätyen vastaavanlaisiin tuloksiin.”

Lähde: https://solidhousemagazine.fi/11736-2/

 
 

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet ja tehokkuus MRSA-bakteerin eliminointiin.  

Kuvassa: kuparin antibakteeristen ominaisuuksien ylivertaisuus suhteessa muihin pintamateriaaleihin. 

Kuvalähde: United States Environmental Protection Agency (US EPA)

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet ja tehokkuus MRSA-bakteerin eliminointiin.  

Kuvassa: Kuparin antibakteeristen ominaisuuksien ylivertaisuus suhteessa muihin pintamateriaaleihin. 

Kuvalähde: United States Environmental Protection Agency (US EPA)

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet tarkoittavat sitä, että bakteerit ja virukset kuolevat kuparipinnalla.

Kuvassa havainnollistettu mitä tapahtuu, jos bakteeri päätyy kuparipinnalle. Se elää siinä korkeintaan muutaman tunnin. 

Kuvalähde: Drs. Grass, Kevin, Rensing, and Saliaz courtesy of the Copper Development Association

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet tarkoittavat sitä, että bakteerit ja virukset kuolevat kuparipinnalla.

Kuvassa havainnollistettu mitä tapahtuu, jos bakteeri päätyy kuparipinnalle. Se elää siinä korkeintaan muutaman tunnin. 

Kuvalähde: Drs. Grass, Kevin, Rensing, and Saliaz courtesy of the Copper Development Association

ANTIMIKROBINEN
KUPARIPINTA

ANTIMIKROBINEN
KUPARIPINTA

Kuparin antimikrobiset ominaisuudet estävät bakteereja leviämästä. 

PROAKTIIVINEN VALINTA
'UUDEN NORMAALIN' EDESSÄ

PROAKTIIVINEN VALINTA
'UUDEN NORMAALIN' EDESSÄ

Post-COVID aikakauden kynnyksellä on tärkeää kartoittaa erilaisia tapoja ennalta ehkäisevään toimintaan.

Antimikrobinen kalvo suojaa pintoja muodostaen antibakteerisen kosketuspinnan sinne, missä tartuntapinnat kohtaavat ihmisen.

Kuparin käyttö erilaisten kosketuspintojen materiaalina on yksi keino tautia aiheuttavien bakteerien ja virusten leviämisen ehkäisyyn.

KARANTEENI ARJEN KESKELLÄ

KARANTEENI
ARJEN KESKELLÄ

”Monet kansainväliset tutkimusryhmät ovat tulleet siihen tulokseen, etteivät bakteerit ja virukset viihdy kuparipinnalla.” 

Puhtaan kuparin ja kuparia sisältävien metalliseosten käyttö olisi suotavaa esim.  kaiteissa ja ovenkahvoissa eli kohteissa, missä pinnat altistuvat paljon ihmisten kosketukselle.

On hyvä tiedostaa, että kuparin laajamittaisempi käyttö virusten ja bakteerien leviämisen torjunnassa on vasta aluillaan. 

”Suomessa aiheeseen on paneuduttu esimerkiksi Satakunnan Ammattikorkeakoulun hiljattain toteuttamassa HYGTECH-hankkeessa.”

”Myös Helsingin yliopistollinen keskussairaala on testannut kuparisten pintojen toimivuutta päätyen vastaavanlaisiin tuloksiin.”

Lähde: https://solidhousemagazine.fi/kuparin-antimikrobiset-ominaisuudet

 
 
LUONNONMUKAINEN
LUONNONMUKAINEN
LUONNONMUKAINEN
ilmanpuhdistus
ilmanpuhdistus
ilmanpuhdistus
ILMAN
PUHD
ISTUS
ILMAN
PUHD
ISTUS

ILMANPUHDISTUS KASVEILLA

ILMANPUHDISTUS KASVEILLA

Sisäilman epäpuhtauksia vastaan ja hyvien tuoksujen puolesta.  

Sisäilman epäpuhtauksia vastaan ja hyvien tuoksujen puolesta.  

PUHTAAMPAA ILMAA LUONNOLLISESTI
PUHTAAMPAA ILMAA LUONNOLLISESTI

Ilmanpuhdistin ja desinfiointilaite, joka käyttää kasvien juurijärjestelmän luonnollista suodatustoimintaa vähentämään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle.  

Ilmanpuhdistin ja desinfiointilaite, joka käyttää kasvien juurijärjestelmän luonnollista suodatustoimintaa vähentämään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle.  

LUONNONMUKAINEN

ilmanpuhdistus

ILMAN
PUHD
ISTUS

ILMANPUHDISTUS KASVEILLA

Sisäilman epäpuhtauksia vastaan ja hyvien tuoksujen puolesta.  

PUHTAAMPAA ILMAA LUONNOLLISESTI

Ilmanpuhdistin ja desinfiointilaite, joka käyttää kasvien juurijärjestelmän luonnollista suodatustoimintaa vähentämään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle.  

SMART
FURNI
TURE
SMART
FURNI
TURE
SMART
FURNI
TURE
ITAir-tuotteet
INTEGROITU ILMANPUHDISTIN

ITAIR on innovatiivinen, patentoitu ja luonnollinen tapa puhdistaa ilmaa sisätiloissa, mikä voidaan integroida kalusteisiin.

ITAIR-ilmanpuhdistusjärjestelmä perustuu biopuhdistukseen, (fytoremediaatio-ilmiöön), mikä tarkoittaa biologisten organismien, kuten bakteerien tai kasvien käyttöä esim. ilman puhdistamiseen.

 

ESINEIDEN INTERNET

ITAir on järjestelmä, josta voidaan käyttää nimitystä esineiden internet – IoT (Internet of Things). Se voidaan liittää kodin tai toimiston langattomaan verkkoon. Ilmanlaatua voidaan seurata ja asetuksia säätää erillisellä sovelluksella. 

ÄLYKKÄÄT KALUSTEET

ItAir on tarkoitus integroida huonekaluihin ja sitä ohjataan sovelluksella, josta on mahdollista tarkistaa ilmanlaatu reaaliajassa ja ohjelmoida sen toimintaa.

Sovellus on saatavana sekä IOS- että Android- älypuhelimille ja -tableteille.

ITAir-tuotteet ilmanpuhdistus
ITAir-tuotteet ilmanpuhdistus
INTEGROITU ILMANPUHDISTIN
INTEGROITU ILMANPUHDISTIN

ITAIR on innovatiivinen, patentoitu ja luonnollinen tapa puhdistaa ilmaa sisätiloissa, mikä voidaan integroida kalusteisiin.

ITAIR-ilmanpuhdistusjärjestelmä perustuu biopuhdistukseen, (fytoremediaatio-ilmiöön), mikä tarkoittaa biologisten organismien, kuten bakteerien tai kasvien käyttöä esim. ilman puhdistamiseen.

 

ESINEIDEN INTERNET
ESINEIDEN INTERNET

ITAir on järjestelmä, josta voidaan käyttää nimitystä esineiden internet – IoT (Internet of Things). Se voidaan liittää kodin tai toimiston langattomaan verkkoon. Ilmanlaatua voidaan seurata ja asetuksia säätää erillisellä sovelluksella. 

ÄLYKKÄÄT KALUSTEET
ÄLYKKÄÄT KALUSTEET

ItAir on tarkoitus integroida huonekaluihin ja sitä ohjataan sovelluksella, josta on mahdollista tarkistaa ilmanlaatu reaaliajassa ja ohjelmoida sen toimintaa.

Sovellus on saatavana sekä IOS- että Android- älypuhelimille ja -tableteille.

Ota yhteyttä

010 - 5817 860

TIEDUSTELUT
Arkisin 8-16

LumiSolutions Oy
Ajurintie 5 03100
Nummela Finland

www.lumisolutions.fi

Ota yhteyttä

010 - 5817 860

TIEDUSTELUT
Arkisin 8-16

LumiSolutions Oy
Ajurintie 5 03100
Nummela Finland

www.lumisolutions.fi