Circadian
Taivaan sininen
477nm SPEKTRI
Circadian
Taivaan sininen
477nm SPEKTRI

Taivaan sininen

Taivaan sininen
Taivaan sininen

Luminator Circadian

Luminator Circadian

Luminator Circadian

Terveyttä
Edistävä
Sun Series

Terveyttä
Edistävä
Sun Series

Circadian
Wellness
Spectrum
2022-Luminator-Circadian-Spectrum-[blk-grid-wht-bg]-01

Kuvassa on Luminator Sun Series valaisimissa käytetyn Sun Like LED-tekniikan aurinkomainen spektri.

Kuvassa näkyy tehostettu ’taivaan sininen’ valon aallonpituus – Circadian Blue, 477nm.

Circadian
Wellness
Spectrum

Circadian
Wellness
Spectrum

2022-Luminator-Circadian-Spectrum-[blk-grid-wht-bg]-01

Kuvassa näkyy tehostettu ’taivaan sininen’ valon aallonpituus – Circadian Blue, 477nm.

Kuvassa näkyy tehostettu ’taivaan sininen’ valon aallonpituus – Circadian Blue, 477nm.

Hyvinvoinnin aallonpituus

Terveellisen valaistuksen – avain?

Kehon sirkadiaanista 24 tunnin vuorokausirytmiä ohjaa aivoissa sijaitseva suprakiasmaattinen tumake.

Kuvassa on kaikki kolmen eri Luminator tuoteperheen valon spektrit: X Series, Sun ja Circadian.

Eri spektrit - erilaiset ominaisuudet

Valon eri aallonpituuksien spektrit, samoin kuin niiden vaikutukset eroavat toisistaan.

Spektrien kuvaajien käyrät havainnollistavat eri toimintoja tuottavien aallonpituuksien eroja visuaalisesti.

Luminator Circadian – 477nm valon aallonpituus hyvinvoinnin avain.

Silmien kautta saadut näköaistihavainnot ja niistä aivoihin välittyvät ovat keskeisiä tekijöitä laadukkaasti ja hyvinvoinnin kannalta merkittävän valaistuksen suunnittelussa.

Kuvassa näkyy tehostettu ’taivaan sininen’ valon aallonpituus – Circadian Blue, 477nm.

Luminator Circadian

Luminator Circadian sarjan aallonpituudet edistävät hyvinvointia tukemalla kehon sisäisen kellon vuorokausirytmiä.

Valolla on merkittävä tehtävä vuorokausirytmin ja sisäisen kellon ohjaamisessa.

Luminator Circadian sarja on inhimillinen tulokulma valaistukseen. Human Centric Lighting (HCL) eli ihmiskeskeinen valaistus tarkoittaa kokonaisvaltaista tarkastelua valaistuksen vaikutuksesta ihmiseen.

Sirkadiaaninen vuorokausrytmi – valon merkitys kehon toimintaan.

Kuvassa on kaikki kolmen eri Luminator tuoteperheen valon spektrit: X Series, Sun ja Circadian. 

Kuvassa on kaikki kolmen eri Luminator tuoteperheen valon spektrit: X Series, Sun ja Circadian. 

Eri spektrit - erilaiset ominaisuudet
Eri spektrit - erilaiset ominaisuudet

Valon eri aallonpituuksien spektrit, samoin kuin niiden vaikutukset eroavat toisistaan. 

Spektrien kuvaajien käyrät havainnollistavat eri toimintoja tuottavien aallonpituuksien eroja visuaalisesti.  

Luminator Circadian – 477nm valon aallonpituus hyvinvoinnin avain. 

Luminator-tuotteiden eri tuoteperheiden erilaiset  ominaisuudet luodaan muokkaamalla valon  aallonpituuksia. 

Luminator-konsepti käsittää samat valaisinvaihtoehdot; tuotekategorioiden valaisinrunkovaihtoehdot eri tuoteperheiden ominaisuuksilla. 

Kuvassa näkyy tehostettu ’taivaan sininen’ valon aallonpituus – Circadian Blue, 477nm.

Kuvassa näkyy tehostettu ’taivaan sininen’ valon aallonpituus – Circadian Blue, 477nm.

Sirkadiaaninen vuorokausrytmi –  valon merkitys kehon toimintaan. 

Luminator Circadian

Luminator Circadian

Luminator Circadian sarjan aallonpituudet edistävät hyvinvointia tukemalla kehon sisäisen kellon vuorokausirytmiä.

Valolla on merkittävä tehtävä vuorokausirytmin ja sisäisen kellon ohjaamisessa. 

Luminator Circadian sarja on inhimillinen tulokulma valaistukseen. Human Centric Lighting (HCL) eli ihmiskeskeinen valaistus tarkoittaa kokonaisvaltaista tarkastelua valaistuksen vaikutuksesta ihmiseen.

Hyvinvoinnin kulmakivet

Hyvinvoinnin kulmakivet

Hyvinvoinnin kulmakivet

Luonnonmukainen valo

Luonnonmukainen valo

Luonnonmukainen valo

Terveyttä
Edistävä
Sun Series

Terveyttä
Edistävä
Sun Series

TAIVAAN
SININEN
477 nm

Kuvassa on Luminator Sun Series valaisimissa käytetyn Sun Like LED-tekniikan aurinkomainen spektri.

Kuvassa on Luminator Sun Series valaisimissa käytetyn Sun Like LED-tekniikan aurinkomainen spektri.

TAIVAAN
SININEN
477 nm

TAIVAAN
SININEN
477 nm

Kuvassa on Luminator Sun Series valaisimissa käytetyn Sun Like LED-tekniikan aurinkomainen spektri.

Kuvassa on Luminator Sun Series valaisimissa käytetyn Sun Like LED-tekniikan aurinkomainen spektri.

HUMAN CENTRIC LIGHTING

HUMAN CENTRIC LIGHTING

INHIMILLISESTI
INHIMILLISESTI

LED-valaistus on viime aikoina muuttunut tekniikaksi, jonka tehtävänä on vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään. 

Inhimillinen tulokulma ja  laadukas LED-valaistus on käytännössä ylittänyt pelkän mukavuuden ja energiansäästön. 

Ihmislähtöinen valaistus – valaistuksen ’uusi evoluutio’?

Ihmislähtöisesti

Ihmislähtöisesti

Ihmislähtöinen valaistus mielletään nykyään valaistuksen ’uudeksi evoluutioksi’.

Se käsittää uuden tavan toteuttaa ja ohjata valaistusta valon spektrin muutoksilla. Siinä pyritään ylläpitämään ihmisen luonnollista vuorokausirytmiä keinotekoisella valaistuksella. 

Valosta energiaa
Valosta energiaa

Valon intensiteetti on maksimoitu päivisin helpottamaan valveilla oloa. 

auttaa keskittymään

auttaa keskittymään

Melatoniinin tuotannon vähentämiseen auttaa valon 477 nm aallonpituuden lisääminen, joka osaltaan lisää energiaa ja helpottaa keskittymistä. 

Rentouttavaa valoa

Rentouttavaa valoa

Valon intensiteettiä vähentämällä yöllä voidaan helpottaa rentoutumista ja tuottaa laadukkaampaa unta. 

laadukkaampaa unta

laadukkaampaa unta

Alentamalla valon 480 Nm aallonpituutta, melatoniinin tuotanto lisääntyy, mikä rentouttaa ja helpottaa syvän unen mahdollisuutta.

IHMISELLE
VALOSTA
VOIMAA

IHMISELLE
VALOSTA
VOIMAA

Kuvassa on Luminator Sun Series valaisimissa käytetyn Sun Like LED-tekniikan aurinkomainen spektri.

Kuvassa on Luminator Sun Series valaisimissa käytetyn Sun Like LED-tekniikan aurinkomainen spektri.

Human Centric Lighting

Ihmislähtöinen valaistus – valaistuksen ’uusi evoluutio’?

Kehon sirkadiaanista 24 tunnin vuorokausirytmiä ohjaa aivoissa sijaitseva suprakiasmaattinen tumake.

Inhimillisesti

LED-valaistus on viime aikoina muuttunut tekniikaksi, jonka tehtävänä on vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään.

Inhimillinen tulokulma ja laadukas LED-valaistus on käytännössä ylittänyt pelkän mukavuuden ja energiansäästön.

Ihmislähtöinen

Ihmislähtöinen valaistus mielletään nykyään valaistuksen ’uudeksi evoluutioksi’.

Se käsittää uuden tavan toteuttaa ja ohjata valaistusta valon spektrin muutoksilla. Siinä pyritään ylläpitämään ihmisen luonnollista vuorokausirytmiä keinotekoisella valaistuksella.

Ihmislähtöinen valaistus – valaistuksen ’uusi evoluutio’?

Ihmislähtöinen valaistus mielletään nykyään valaistuksen ’uudeksi evoluutioksi’.

Valosta energiaa

Valon intensiteetti on maksimoitu päivisin helpottamaan valveilla oloa. 

Silmien kautta saadut näköaistihavainnot ja niistä aivoihin välittyvät ovat keskeisiä tekijöitä laadukkaasti ja hyvinvoinnin kannalta merkittävän valaistuksen suunnittelussa.

Auttaa keskittymään

Melatoniinin tuotannon vähentämiseen auttaa valon 477 nm aallonpituuden lisääminen, joka osaltaan lisää energiaa ja helpottaa keskittymistä.

Valon intensiteettiä vähentämällä yöllä voidaan helpottaa rentoutumista ja tuottaa laadukkaampaa unta.

Rentouttavaa valoa

Valon intensiteettiä vähentämällä yöllä voidaan helpottaa rentoutumista ja tuottaa laadukkaampaa unta. 

Laadukkaampaa unta

Alentamalla valon 480 Nm aallonpituutta, melatoniinin tuotanto lisääntyy, mikä rentouttaa ja helpottaa syvän unen mahdollisuutta.

Ihmislähtöinen valaistus – valaistuksen ’uusi evoluutio’?

Luminator Circadian valaisimet

Luminator Circadian valaisimet
Luminator Circadian valaisimet

Made in Vihti

Made in Vihti

Made in Vihti

LUMINATOR
PERHEIDEN
TUOTTEITA

LUMINATOR
PERHEIDEN
TUOTTEITA

Luminator Circadian sarjan tuotevalikoima
Luminator Sun sarjan tuotevalikoima

Luminator tuoteperheiden tuotekategoriat : 

 • alasvalot
 • kiskovalaisimet
 • lineaariset valaisimet

Eri tuotekategoriat löytyy täältä

Kuvassa: Daisy 2x2 upotettava alasvalo. 
Kuvassa: Luminator 60x60 paneelivalaisin koko valkoisena. 
Kuvassa: pinta-asenteinen Luminator profiilivalaisi, 900mm musta.
Kuvassa: Luminator kiskovalaisin, LS-OR-25 X Series, musta.
SAMAT VALAISINRUNGOT - ERI TOIMINNOILLA
SAMAT VALAISINRUNGOT - ERI TOIMINNOILLA

Kokonaisvaltaista valaistusta – hyvinvointia valaistuksella. Luminator-tuoteperheet jakautuvat kolmeen pääkategoriaan niiden eri ominaisuuksien perusteella. 

Luminator-tuotekehitystyön tuloksena syntyi ulkoiselta olemukseltaan samanlaisia valaisimia, joissa on kolme eri tulokulmaa valaistukseen hyvinvoinnin edistämiseen.  

Alasvalot

Alasvalot

Monipuolisesti vaihtoehtoja:

 • upotettavat alasvalot
 • paneelivalaisimet
 • upotettavat lineaariset valaisimet

Lineaariset

Lineaariset

Vakiomittaisia profiilivalaisimia:

 • riippuvalaisimet
 • pinta-asenteiset
 • upotettavat lineaariset valaisimet

Kohdevalot

Kohdevalot

Kotimaiset kohdevalaisimet: 

 • mallit: LS-OR 25 | LS-OR 15 
 • värivaihtoehdot:
  musta, harmaa, valkoinen,

Kokonaisvaltaista valaistusta – Luminator valaisimilla. 

LUMINATOR
PERHEIDEN
TUOTTEITA

Luminator Sun sarjan tuotevalikoima
Luminator Sun sarjan tuotevalikoima

Luminator tuoteperheiden tuotekategoriat : 

 • alasvalot
 • kiskovalaisimet
 • lineaariset valaisimet

Eri tuotekategoriat löytyy täältä

Kuvassa: Luminator Daisy 2x2 upotettava alasvalo, valkomusta. 
Kuvassa: Luminator 60x60 paneelivalaisin valkoinen. 
Kuvassa: pinta-asenteinen Luminator profiilivalaisin, 900mm musta.
Kuvassa: Luminator kiskovalaisin, LS-OR-25, musta.
SAMAT VALAISINRUNGOT - ERI TOIMINNOILLA
SAMAT VALAISINRUNGOT - ERI TOIMINNOILLA

Kokonaisvaltaista valaistusta – hyvinvointia valaistuksella. Luminator-tuoteperheet jakautuvat kolmeen pääkategoriaan niiden eri ominaisuuksien perusteella. 

Luminator-tuotekehitystyön tuloksena syntyi ulkoiselta olemukseltaan samanlaisia valaisimia, joissa on kolme eri tulokulmaa valaistukseen hyvinvoinnin edistämiseen.  

Alasvalot

Alasvalot

Monipuolisesti vaihtoehtoja:

 • upotettavat alasvalot
 • paneelivalaisimet
 • upotettavat lineaariset valaisimet

Lineaariset

Lineaariset

Vakiomittaisia profiilivalaisimia:

 • riippuvalaisimet
 • pinta-asenteiset
 • upotettavat lineaariset valaisimet

Kohdevalot

Kohdevalot

Kotimaiset kiskovalaisimet: 

 • mallit: LS-OR 25 | LS-OR 15 
 • värivaihtoehdot:
  musta, harmaa, valkoinen,

Kokonaisvaltaista valaistusta – Luminator valaisimilla. 

Ota yhteyttä

ETUNIMI / SUKUNIMI
Tiedustelut ja kysymykset koskien Luminator tuotteita.

010 - 5817 860

TIEDUSTELUT
Arkisin 8-16

LumiSolutions Oy
Ajurintie 5 03100
Nummela Finland

www.lumisolutions.fi

Ota yhteyttä

ETUNIMI / SUKUNIMI
Tiedustelut ja kysymykset koskien Luminator tuotteita.

010 - 5817 860

TIEDUSTELUT
Arkisin 8-16

LumiSolutions Oy
Ajurintie 5 03100
Nummela Finland

www.lumisolutions.fi

Ota yhteyttä

ETUNIMI / SUKUNIMI
Tiedustelut ja kysymykset koskien Luminator tuotteita.

010 - 5817 860

TIEDUSTELUT
Arkisin 8-16

LumiSolutions Oy
Ajurintie 2 03100
Nummela Finland

www.lumisolutions.fi